51. mateřská škola v Plzni

Částkova 2140/6, Plzeň 2-Slovany

51. Mateřská škola Plzeň

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,oznamujeme vám, že od 1.3.2021 - 21.3.2021 bude mateřská škola uzavřena.Žádáme vás, aby… více informací

 

Žádost o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za dítěte v MŠ dle §381 zákona č.586/1992, o dani z příjmu v roce 2020

Vážení rodiče,"Žádost o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ dle… více informací

 

>> Všechny aktuality

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy (školní jídelna)

Zřizovatel – Statutární město Plzeň, Funkci zřizovatele vykonává rada městského obvodu Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura (Organizační řád)
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Školné, Stravné

6.Identifikační číslo školy (IČ)70940801
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty
9.Žádosti o informaceMísto a způsob podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podání
11.Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.

12.Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ po telefonické domluvě č.t. 724 151 279 během roku mimo oficiálních termínů zápisů v případě volné kapacity
v době oficiálně vyhlášených termínů - elektronické zápisy - stáhnout zde
Žádost o přijetí do MŠ

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Pověření k vyzvedávání dítěte


Žádost o poskytnutí informace

13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíNávody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
Zápis do MŠ   květen formou elektronických zápisů

V průběhu školního roku v případě volné kapacity po domluvě s ředitelkou MŠ

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutíZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Dosud nebylo řešeno

16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny.
17.Výroční zpráva

Výroční zpráva