51. mateřská škola v Plzni

Částkova 2140/6, Plzeň 2-Slovany

51. Mateřská škola Plzeň

Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,vzhledem k tomu, že žádný rodič nežádal o náhradní umístění svého dítěte v den… více informací

 

Plánovaná jednodenní stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,všichni zaměstnanci 51. MŠ Plzeň se rozhodli připojit k plánované jednodenní stávce.Rádi… více informací

 

>> Všechny aktuality

Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.Název51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založeníZákladní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy (školní jídelna)
- zajištění závodního stravování viz. zřiz. listina

Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.

Zřizovatel – Statutární město Plzeň, Funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Organizační strukturaOrganizační struktura (Organizační řád)
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Případné platby lze poukázat

Číslo účtu-Školné
Číslo účtu-Stravné

6.IČO70940801
7.Plátce daně z přidané hodnotyŠkola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty
 8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
8.2 Rozpočet:
9.Žádosti o informaceMísto a způsob podání - Kontakty
10.Příjem podání a podnětů
Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob Kontakty
11.Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb.
Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12.Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - 
12.2.Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvyNejsou uzavřeny.
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva

Files/ms51/vyrocnizprava21.docx
Files/ms51/vyrocnizprava22.docx