51. mateřská škola v Plzni

Částkova 2140/6, Plzeň 2-Slovany

51. Mateřská škola Plzeň

Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,vzhledem k tomu, že žádný rodič nežádal o náhradní umístění svého dítěte v den… více informací

 

Plánovaná jednodenní stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,všichni zaměstnanci 51. MŠ Plzeň se rozhodli připojit k plánované jednodenní stávce.Rádi… více informací

 

>> Všechny aktuality

Zajíčci

Ve třídě Zajíčků je zapsáno 28 dětí.

 Převážná většina dětí přišla ze třídy Myšek.

Věkové složení třídy je 4 - 6 let. 

 

Učitelky na třídě:    

Bc. Gabriela Prokšová

Mgr. Hana Hamzová

asistent pedagoga :  

Lenka Perlíková

Snažíme se o vytváření přátelských vztahů, vytváření příjemné atmosféry a podnětného prostředí, v němž se děti budou cítit dobře. Chceme, aby se u nás dětem líbilo, aby byly spokojené a vždy se k nám těšily.

Pomáháme novým dětem při začleňování do kolektivu a adaptaci na nové prostředí.  Dáváme dětem prostor k samostatnosti a tvůrčím činnostem. 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program „S pohádkou za poznáním“ směřuje k modelu osobnostně orientované předškolní výchovy, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a osvojení kompetencí.
Náš školní vzdělávací plán vychází z prostředí, které nás obklopuje, které pozorujeme a poznáváme, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, vytváření pozitivních mravních hodnot. Uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a aktivní postoj k němu. Vztah učitelky k dítěti se stává partnerský. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry. Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný účastník. Vycházíme ze znalosti dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace Naší prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb.