51. mateřská škola v Plzni

Částkova 2140/6, Plzeň 2-Slovany

51. Mateřská škola Plzeň

Informace k nástupu do mateřské školy od 12.4.2021

 Vážení rodiče,od 12. 4. 2021 bude mateřská škola otevřena a přítomnost bude umožněna:·        … více informací

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:vzhledem k nepříznivé epidemiologické… více informací

 

>> Všechny aktuality

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 podle školského zákona proběhnou v měsíci květnu.

Elektronické vyplňování přihlášek bude stejně jako v minulých letech umístěno na adrese : mszapis.plzen.eu.

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných  případech v úředních hodinách v MŠ), kde úředníci s vyplněním přihlášky po předchozím telefonickém objednání pomohou.

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:

I.fáze: Vyplňění žádostí - od 5.4.-7.5.2021

II.fáze: Sběr žádostí - od 4.5.- 7.5.2021 (zápis do MŠ)

Žádosti můžete podat elektronicky, ale budeme raději za osobní předání v MŠ.

Vezměte s sebou dítě. Vzhledem k epidemiologické situaci nebude v letošním školním roce "Den otevřených dveří", ale rádi vám školu ukážeme při předání žádosti.

Těšíme se na vás v tyto termíny:

4.5. od 15.00h - 17.00h

5.5. od 9.00h - 11.00h

6.5. od 13.00h - 15.00h

7.5. od 9.00h - 11.00h

III.fáze: Přijímací řízení - od 7.5. - 31.5.2021

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2021/2022

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace EL podpory zápisů do MŠ

děti spádové-5ti letí či starší

děti spádové -4letí

děti spádové -3letí

děti spádové - 2letí*

děti nespádové z Plzně - dle věku v pořadí od nejstaršího

mimoplzeňské děti

kritérium sourozenec**

možnost přijmout dítě dle jeho závažné individuální situace - není bodově hodnoceno

 

*Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky).

**Sourozenec již navštěvuje školu, kam je žádost podaná a bude ji navštěvovat i po 1.9.2021, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3let do 31.8.2021.

Děti jednoleté (nedovrší věku 2let do 31.8.2021, nebudou přijímány.

Spádové děti=děti s místem trvalého pobytu ( v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.9/2018, kterou se stanový školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň.

Den otevřených dveří bude letos součástí předání žádosti o přijetí dítěte v mateřské škole.

Ostatní záležitosti sledujte na webu školy.