51. mateřská škola v Plzni

Částkova 2140/6, Plzeň 2-Slovany

51. Mateřská škola Plzeň

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve šk.roce 2022/2023 na MŠ zřizovaných městem Plzeň

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH… více informací

 

Potvrzení o pobytu pro ukrajinské zápisy

Tento vyplněný papír je třeba přinést k zápisu více informací

 

>> Všechny aktuality

Potvrzení o pobytu pro ukrajinské zápisy

Potvrzuji, že …………………..…………………………………………...........................…...... (jméno a příjmení dítěte)

Підтверджую, що                                                                                                              (ім’я та прізвище дитини)

 

je ke dni ………………….……...............................

станом на

 

 

ubytovaný na adrese …………………………………………………………………………….................................................

проживає за адресою

 

jméno a příjmení ubytovatele, pronajímatele ..........................................................................................

ім’я та прізвище орендодавця

 

 

podpis (ubytovatele, pronajímatele)............................................

підпис (орендодавеця)

 

datum / дата.....................................................