51. mateřská škola v Plzni

Částkova 2140/6, Plzeň 2-Slovany

51. Mateřská škola Plzeň

Nepřítomnost paní ředitelky v MŠ

Vážení rodiče,paní ředitelka Mgr.Blanka Linhartová od 10.5.2021 do 21.5.2021 nebude v MŠ přítomna,… více informací

 

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz na červenec a srpen  2021 MŠ otevřena:   1.7.2021 - 16.7.2021MŠ… více informací

 

>> Všechny aktuality

Informace k nástupu do mateřské školy od 12.4.2021

 

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 bude mateřská škola otevřena a přítomnost bude umožněna:
·         dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a to ve skupině maximálně 15 dětí
·         dětem mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
Na základě mimořádného opatření Vás žádám o vyrozumění, zda někteří využijete výjimky a Vaše dítě bude mateřskou školu navštěvovat již od 12.4.2021. (s některými rodiči se nám podařilo spojit telefonicky, tak mohou považovat informaci za vyřešenou).
V den nástupu přineste nebo pošlete na email linhartovabl@ms51.plzen-edu.cz doklad (potvrzení) o zaměstnání. Potvrzení přinesou pouze rodiče, kteří mají dítě mladší 5 let.
Výjimku mají vybrané profese:
·         zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
·         pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole a ostatních typech škol
·         pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
·         zaměstnanci bezpečnostních sborů
·         příslušníci ozbrojených sil
·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
·         zaměstnanci Úřadu práce ČR
·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a Okresní správy sociálního zabezpečení
·         zaměstnanci Finanční správy ČR
Organizační pokyny:
Děti budou ve svých třídách, kromě předškoláků, kterých přijde zřejmě více než 15. S nařízením vlády nesmí počet dětí na třídě přesáhnout jimi stanovený limit. Děti nad tento počet budou vždy ráno přeřazeny do třídy zajíčků. Děti se v tomto nařízeném systému budou spravedlivě střídat.
Děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
Testování dětí a zaměstnanců školy je povinné 2 x týdně.
Testovat budeme standartně v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě v daný den v mateřské škole nebude, bude otestováno hned při jeho nástupu. Testovat budeme v šatně u dané třídy neinvazivním testem s výtěrem nosu. Pokud vám daný test nevyhovuje, můžete si na vlastní náklady koupit test jiný. Test musí být certifikovaný a musíte ho provést před zrakem pedagogického pracovníka. Metodiku testování se dozvíte před testováním.
Testovat nebudeme děti, které prodělaly „Covid“ a jsou v ochraně 90 dní od prvního PCR pozitivního testu. Zákonný zástupce přinese potvrzení od pediatra a odevzdá učitelce při příchodu do MŠ.
Děti bez provedeného testu nelze přijmout do MŠ. Děti ze speciálně vzdělávacími potřebami nemají výjimku z testování!
 
Prosíme, dodržujte veškerá hygienická nařízení a pokyny při vstupu do mateřské školy.
Při každém vstupu si dezinfikujte ruce.
 
Děkujeme a těšíme se na spolupráci. Snad vše brzy zvládneme a vrátíme se k normálnímu životu.
 
S pozdravem
Mgr. Blanka Linhartová